BIZNES SŁUŻBĄ BOGU
W PRAKTYCE

Konferencja dla przedsiębiorców
Bóg Rodzina Firma Hojność

13-15 października 2023 r.
u Chrystusowców